Bruidskapsels
HairVisit @TV Limburg
Portfolio
 

Privacy statement

HairVisit HairVisit, gevestigd aan Lochterstraat 22 6229 AW Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gebruik van uw gegevens

Op het moment dat u actief reageert via de site, door bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen of door ’n e-mail te sturen, worden uw gegevens gebruikt om te reageren op uw verzoek. Indien u de gegevens van andere personen verstrekt, dient u toestemming te hebben van de betreffende personen. Tevens worden alle, door u verstrekte, gegevens opgenomen in het klantenbestand van HairVisit. Dit klantenbestand wordt gebruikt voor marketing- en informatiedoeleinden voor HairVisit. U heeft te allen tijde recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens. Hiervoor kunt u via hairvisit@home.nl contact opnemen. Vermeld in de mail duidelijk uw NAW-gegevens en wat u graag met de gegevens wilt laten doen.

Op het moment dat u zelf niet actief persoonsgegevens aan ons verstrekt, bezoekt u onze site anoniem. HairVisit is niet geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van onze site. HairVisit is wel geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het gebruik van de site, zoals: Hoeveel bezoekers krijgen we? Vanuit welke landen wordt de site bezocht? Welke pagina´s worden veel bezocht? Wat zijn drukke uren?

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

HairVisit verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hairvisit@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HairVisit verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Maken van afspraken;
  • Sturen van facturen;
  • Registreren van recepturen van behandelingen om optimaal te kunnen anticiperen hierop;
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HairVisit en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hairvisit@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . HairVisit wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HairVisit neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hairvisit@gmail.com

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– HairVisit analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HairVisit gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HairVisit bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor al uw persoonsgegevens:
Persoonsgegevens: Zolang u klant bent en tot maximaal 7 jaar na uw laatste behandeling of aankoop.

Delen van persoonsgegevens met derden

HairVisit verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. HairVisit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voorbehoud

Bij het opstellen van deze site, heeft HairVisit uiterste zorg in acht genomen. Echter kan HairVisit niet een continue correctheid en/of volledigheid van de inhoud van de website garanderen. HairVisit sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd die voortvloeit uit onjuistheden en/of onvolledigheden in de informatie op deze site. Op alle aanbiedingen en bestellingen zijn de Algemene Voorwaarden van HairVisit van toepassing.

Contactgegevens:

https://hairvisit.nl Lochterstraat 22 6229 AW Maastricht +31(0)628354806